Bærekraft og samfunn

Vi i Tolga-Os Sparebank er opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Med bakgrunn i dette er bærekraft et hensyn vi tar i alt vi gjør.

Vårt samfunnsansvar

Samfunnsansvar i Tolga-Os Sparebank handler om det vi kan gjøre for våre kunder og for lokalsamfunnet. Vi skal være den foretrukne banken lokalbanken i vårt markedsområde og vi skal bidra inn i lokalsamfunnet på kort og lang sikt. Våre ansatte skal årlig oppdateres på og være kjent med bankens retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft. Hvert år deler banken ut pengegaver til prosjekter og allmennyttige formål som mange får glede av. Alle bankens kontorer er sertifisert gjennom miljøfyrtårn. 

Bærekraft

Hva er egentlig bærekraft?

Med bærekraft mener vi her en utvikling som imøtekommer dagens behov uten at mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov ødelegges.  Med ESG mener vi «bærekraftighet» som handler om hvordan våre produkter og tjenester kan bidra til bærekraftig utvikling.   ESG er en forkortelse og står for «Enviromental, Social and Governance», på norsk oversettes det til Miljø, Sosiale- og Forretningsetiske forhold.

Tolga og Os Sparebank jobber med bærekraft i to ulike retninger:

  • Bærekraft innen ifra og ut. Her ser banken på hvordan vi kan bidra til at samfunnet i vårt kjerneområde i Østerdalen blir et bærekraftig samfunn. Banken gjør dette for eksempel gjennom gaveutdeling til bærekraftige formål.
  • Bærekraft utenifra og inn. Her ser banken på hvordan vi best mulig kan tilpasse oss krav og forventninger fra våre kunder, myndigheter, medarbeidere, leverandører, kapitalgivere og andre interessenter om en bærekraftig forretningsdrift. Banken gjør for eksempel dette gjennom å sikre at våre arbeidsplasser er trygge og utviklende for våre medarbeidere.

Vi fokuserer på følgende bærekraftsmål:

Mål nr 11

Nr. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Mål nr 12

Nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Omhandler alt fra avfall, kildesortering og matsvinn til omstrukturering forbruks- og produksjonsmønstre.

Mål nr 13

Nr. 13 Stoppe klimaendringene

Stoppe å gjøre ting som er dårlig for jorda vår. Viktigst av alt må stoppe å slippe ut farlige gasser i lufta.

Mål nr 5

Nr. 5 Likestilling mellom kjønnene

Å leve et fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet og er avgjørende for utvikling av menneskene og for samfunnet.

Forpliktelser

Grønnvaskingsplakat

Grønnvaskingsplakat

Våren 2023 signerte Tolga-Os Sparebank grønnvaskingsplakaten. Ved å signere grønnvaskingsplakaten, viser vi at vi tar ansvar for våre handlinger og samtidig forplikter vi oss til å drive virksomheten på en måte som er gunstig for samfunn og miljø.
Tolga-Os Sparebank ønsker å være en pålitelig partner som tar bærekraft på alvor og som derav er forpliktet til å bidra aktivt til en ansvarlig finanssektor.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Tolga-Os Sparebank ble i 2021 sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Kriterier for bank og finans er blant annet at virksomheten skal ha en klima- og miljøpolicy innenfor kredittgivning, finansiering, obligasjoner, spareprodukter / plassering av kundenes innskudd og i forvaltningen av virksomhetens egne midler.
Hensikten med ordningen er å oppnå et bedre arbeidsmiljø, redusere driftskostnader, oppnå miljøforbedringer og dokumentere miljøvennlig drift. Som miljøfyrtårn bidrar banken til oppfyllelse av flere av FNs bærekraftsmål.