Samfunnsansvar

Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, og den trer i kraft 1. juli 2022.

Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse
med produksjon av varer og tjenester. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer
reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomhetens leverandørkjeder og deres forhold/fokus på menneskerettigheter
og anstendige arbeidsforhold. Vi som bank må derfor sikre oss at alle våre leverandører og forretningspartnere
aktivt jobber for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som sertifisert miljøfyrtårn har vi som bank en uttalt policy at vi skal ta aktivt samfunnsansvar, og at du som kunde
i LOKALBANK skal få bærekraftige produkter og tjenester. Vi har derfor kartlagt alle våre leverandører. Og resultatet av dette arbeidet har vi publisert i en rapport, som finnes her.
For oss er det viktig at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas!

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer, kontakt vår bærekraftansvarlig post@tos.no

Årsrapporter

Åpenhetsloven 2024
Åpenhetsloven 2023