PSD2

PSD2 - Test mot API for kvalifiserte aktører

PSD2 direktivet regulerer betalingsformidling i EU og EØS. Formålet er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester samt å fremme innovasjon til glede for sluttkunden. 

Vi anbefaler å besøke Finans Norge sine nettsider for informasjon knyttet til PSD2. 

Ønsker ditt selskap å teste tilgang til kontotjenester?

For å teste tilgang til kontoinformasjons- og betalingsfullmaktstjenester mot kontoer i lokalbanken, kan du henvende deg til oss via vår kjerneløsningsleverandør i eget skjema. Den tekniske løsningen er basert på API'er (Application Program Interface) som bygger på standarder fra Berlin Group og STET. 

Klikk her for å sende oss en søknad: https://sdcinfo.dk/tpp/