Utbytte til egenkapitalbeviseierne for 2021 utbetales 7.april 2022

Bankens egenkapitalbevis - utbytte 2022

Generalforsamlingen i Tolga-Os Sparebank vedtok den 30.03.2022 å godkjenne styrets forslag om å utbetale et utbytte på 6,00 kroner pr. egenkapitalbevis for regnskapsåret 2021.

Det er bankkontoen som er registrert på eierens VPS-konto som vil motta utbyttet.

Her kan man lese mer om egenkapitalbevis