Debetkort

Debetkort i ny profil

Vi oppdaterer alle våre kort til ny Lokalbank profil og ny Visa Standard. Spørsmål og svar finner du her.