Slik finner du dokumentarkivet (tidligere nettpost)

  • Trykk på "Aktiviteter" nederst på forsiden
  • "Aktiviteter" åpnes
  • Velg "Dokumenter"
  • Nederst i "Dokumenter" finnes det en knapp til "Arkiv"
  • Trykk på "Arkiv" og dokumentene dine vises på skjermen