Frende

Vi er blitt en Frende

Tolga Os Sparebank inngår nytt og viktig samarbeid.

Tolga- Os Sparebank går inn som eier i Frende Forsikring, forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

- Vi skal gjøre den samme jobben for kundene våre, kundene skal møte de samme rådgiverne, men vi kommer til å være enda bedre rustet i samarbeidet med Frende, sier banksjef Arne Sund.

- Det ble gjort en grundig vurdering og vi brukte tid på å velge en samarbeidspartner. I Frende har vi påvirkningskraft, og de legger godt til rette for å styrke våre gode relasjoner i nærmiljøet, sammen med vårt aktive samfunnsengasjement. Det er viktig for oss som lokalbank, forteller Sund.

- Tre år på rad har Frende hatt de mest fornøyde forsikringskundene i Norge. De har også landets mest fornøyde kunder etter skade, forteller han og viser til bransjemåleren EPSI Rating sin årlige kundeundersøkelse.

Konsernsjef Vegar Styve i Frende gleder seg over å få Tolga- Os Sparebank, sammen med de ni andre bankene i Lokalbank-samarbeidet med i frendefamilien. Frende Forsikring er i dag eid av 14 sparebanker og tre tidligere brannkasser og har over 250 000 kunder i privat- og bedriftsmarkedet. Lokalmarkedet og menneskene er det viktigste Frende jobber for å ta vare på.

- Frende skiller seg ut og er et annerledes forsikringsselskap. Når du ringer og forteller om et uhell er rådgiveren først opptatt av hvordan det går med deg, ikke hva skaden kommer til å koste forteller konsernsjefen. Som kunde får du trygghet, enkelhet og ryddige avtaler, sier Vegar Styve