Filimport – importer fil til betaling

  • Gå til hovedmenyen øverst til venstre på skjermen
  • Velg "Dokumenter" og så "Arkiv"
  • Her får du oversikt over alle dokumenter og filer sendt fra banken
  • Øverst kan du velge datointervall og gjøre andre filtreringer
  • Det er mulig å velge filformat og - type under valget "type"
  • Last ned filen til din enhet via ikonet lengst til høyre på den linjen du ønsker